Αρχική Σελίδα » Δημοτικό Σχολείο »

Οχι στο κλείσιμο του Δημοτικού σχολείου

Η Διευθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έκανε την πρόταση στους κηδεμόνες του Δημοτικού σχολείου να κλείσει το σχολείο και οι μαθητές να μεταφερθούν στον δημοτικό σχολείο Πεδινής. Ακολουθεί η απάντηση των κηδεμόνων που στάλθηκε στους αρμόδιους φορείς.

Προς : Δημοτικό Σχολείο Επισκοπικού Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Κοινοποίηση : Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Δωδώνης

Ημερομηνία: 6/2/2012

Πρόταση κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Επισκοπικού

Την Παρασκευή 3/2/2012 η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Επισκοπικού ενημέρωσε τους γονείς των μαθητών για την πρόταση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να κλείσει το δημοτικό σχολείο και οι μαθητές να μεταφερθούν στο Δημοτικό σχολείο Πεδινής από το νέο σχολικό έτος. Θα θέλαμε να σας υποβάλουμε τους προβληματισμούς μας για αυτή την πρότασή σας.

Η μεταφορά των μαθητών είναι δύσκολο να γίνει από το Επισκοπικό στην Πεδινή διότι τα δυο σχολεία είναι σε διαφορετικούς δήμους. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην αρμοδιότητα μεταφοράς αν εμπίπτει στο Δήμο Ιωαννιτών ή στο Δήμο Δωδώνης. Επίσης η μεταφορά θα πρέπει να γίνετε με τα μεταφορικά μέσα προδιαγραφών και όχι με ιδιωτικά αυτοκίνητα όπως γινόταν παλαιότερα. Η μεταφορά των μαθητών έχει επικινδυνότητα και έλλειψη επιτήρησης τόσο κατά τη μετακίνηση των μαθητών, όσο και στην πιθανή καθυστέρηση αποχώρησής τους από το σχολείο, εξαιτίας καθυστερήσεων των μεταφορικών μέσων.

Το σχολείο μας διαθέτει άριστη τεχνική υποδομή και μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ως πολυθέσιο. Διαθέτει ένα νέο κτήριο σύγχρονων προδιαγραφών , ένα πρόσφατα ανακαινισμένο κτήριο , μεταλλική περίφραξη , γήπεδο μπάσκετ – βόλεϊ. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε η αρμόδια επιτροπή να ελέγξει άμεσα τους χώρους του σχολείου έτσι ώστε αν χρειάζονται παρεμβάσεις να μπορούν να γίνουν μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Επίσης η απόσταση του από τα γύρω χωριά (Κρυφοβό – Αυγό – Σερβιανά –Μπιζάνι ) είναι ικανοποιητική και πολλή κάτω της μισής ώρας για την μεταφορά των μαθητών προς αυτό.

Το σχολείο της Πεδινής είναι επιβαρημένο με μεγάλο αριθμό μαθητών και λειτουργεί ήδη με τμήματα μεγαλύτερα των 25 μαθητών. Μία τέτοια αλλαγή στο σχολικό περιβάλλον των 10 μαθητών του μονοθέσιου σχολείου μας που θα τους μεταφέρει σε ένα πολυθέσιο κορεσμένο σχολείο θα είναι πολλή δύσκολη.

Αν ο λόγος της πρότασης σας είναι κυρίως οικονομικός λόγο της υπάρχουσας δύσκολης εποχής που βιώνουμε θα θέλαμε να σας πούμε ότι τα χρήματα που επενδύουμε για την μόρφωση των παιδιών μας, γυρίζουν πίσω.

Είναι κρίμα που με την πρόταση σας αυτή αποθαρρύνετε η αποκέντρωση και ενισχύετε η αστυφιλία. Στη παρούσα δύσκολη εποχή που βιώνουμε θα έπρεπε να ενισχύονται τα χωριά και όχι να γίνονται κινήσεις αποδυνάμωσης τους.

Για τους παραπάνω λόγους θα θέλαμε να σας να σας ενημερώσουμε ότι δεν επιθυμούμε το κλείσιμο του σχολείου μας αντιθέτως προτιμούμε την μετατροπή του σε πολυθέσιο συγκεντρώνοντας εδώ και τους μαθητές των γύρω χωριών.

Οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Επισκοπικού.